Jdi na obsah Jdi na menu
 


Distanční výuka

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA, UHERSKÝ BROD, OBCHODNÍ 1639, OKRES UHERSKÉ HRADIŠTĚ

        email: reditelka@msobchodni.cz      t el. 572634300     IČO: 70991928

 

Distanční vzdělávání podle ŠVP

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání naší MŠ Obchodní je zpracován na základě Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, je uspořádán do pěti vzdělávacích oblastí, které pokrývají celé široké spektrum vývoje dítěte. Pro každou z nich najdeme činnosti z běžného života, které Vaše rodina určitě může zvládnout, pro které má doma podmínky a pomůcky.

Předkládáme inspiraci z pěti vzdělávacích oblastí pro distanční vzdělávání:

1. DÍTĚ A JEHO TĚLO (oblast biologická)

- dostatek volného pohybu a sportovní činnosti (jízda na kole, hry s míčem, hry na venkovním hřišti, hry s pískem, sezonní sporty…)

- pohybové aktivity doma (hry s míčem – koulení, podávání, nápodobové hry, zdravotní cviky, dětská jóga…)

- praktické činnosti podporující hrubou i jemnou motoriku (utírání nádobí, zalévání květin, věšení a skládání prádla, prostírání stolu…)

- činnosti a hry pro rozvoj jemné motoriky (puzzle, mozaiky, hry se stavebnicemi, navlékání korálků, zapínání knoflíků, různé stavebnice, lego, duplo, třídění materiálů, omalovánky, pracovní listy s grafomotorickým obsahem…)

- sebeobslužné aktivity (oblékání, obouvání, zavazování bot,hygiena, stolování…)

2. DÍTĚ A JEHO PSYCHIKA (oblast psychická)

- čtení, vyprávění, naslouchání – vzájemné (dítě zaujímá i roli vypravěče, rodič v roli naslouchajícího, vyprávění dle obrázků a ilustrací, využití knížek, časopisů...)

- činnosti podporující myšlení, poznávací procesy a zájem o poznání nového (např. zkoumání a pozorování v přírodě, sledování počasí, sledování jevů - klíčení rostlin, sledování počasí, pozorování zvířat, encyklopedie…)

- hry podporující paměť a soustředění na činnost (pexeso, domino,Kimovy hry, stolní hry, slovní fotbal, hádanky,jazykolamy, slovní hry – Šla babička do městečka, apod.)

- manipulace s předměty, zkoumání a pojmenování jejich vlastností (velikost, barva, vůně, tvar…)

- hry podporující seznamování s matematickými pojmy (manipulace s předměty, třídění příborů, párování ponožek, třídění předmětů a věcí dle daných vlastností, porovnávání množství apod.)

- hry na rozvoj orientace v prostoru i na ploše (hra na schovávanou s předměty, vyhledávání detailů v obrázku, popis, pojmenování jejich umístění – nad, pod, vedle, za… apod., řazení – např. pohádka O veliké řepě – pořadí postav aj.)

3. DÍTĚ A TEN DRUHÝ (oblast interpersonální)

- společenské hry

- hry s pravidly

- komunikace s druhými, vzájemná interakce, dodržování pravidel rodiny apod.

- sdílení zážitků, co druhému udělá radost, co naopak…

- společenské aktivity zaměřené na rozdělení rolí – Na divadlo, Na školu a další námětové hry

4. DÍTĚ A SPOLEČNOST (oblast sociokulturní)

- zvyky a tradice, které dodržuje rodina, zvyky a tradice, které lze sledovat v okolí

- pravidla společenského soužití (jak se chováme doma, jak na návštěvě, v obchodě, u lékaře…)

- seznamování s lidovou slovesností a literaturou (četba, recitace, deklamace, rytmizace…)

- seznamování s hudbou a výtvarným uměním (poslech hudby, společný zpěv, hra na rytmické nástroje, prohlížení uměleckých věcí – knihy, obrazy, stavby a objekty venku atd.)

5. DÍTĚ A SVĚT (environmentální)

- poznávání okolí dítěte a jeho rodiny – společné vycházky, orientace v prostoru, které dítě obklopuje, fixace názvů a pojmů…

- pracovní činnosti (péče o rostliny, péče o domácí mazlíčky, pokusy se semínky, sběr přírodnin a manipulace s nimi…)

- seznamování s ekologií a ochranou přírody(třídění odpadu, šetření vodou a energiemi, recyklace…)

Ocitáme se v nelehké situaci, ale ze všeho špatného může vyplynout i něco dobrého. Tím nejlepším pro nás a Vaše děti je jedinečná příležitost vrátit se k podstatě rodiny a jejího významu pro rozvoj dítěte. Máte možnost trávit s dětmi více času, povídat si, sdílet, pozorovat jejich drobné každodenní pokroky a radovat se z nich.

Máte doma dítě v předškolním věku, není tedy nutné (ani vhodné) je cíleně učit, není prospěšné je zatěžovat „školskými úkoly“.

Co by mělo být nejdůležitější ?

Dětem i sobě můžete prospět, když se budete inspirovat následujícími doporučeními, která Vám nabízíme (a nejen při distanční výuce):

* věnujte svůj čas a soustředěnou pozornost cíleně dítěti, povídejte si o jeho zážitcích a přáních, vyprávějte, naslouchejte, v danou chvíli se věnujte pouze dítěti, nikoliv jiné činnosti

* podporujte děti v samostatnosti, nechejte mu možnost, aby se učilo být samostatné, dejte mu na ni čas, nespěchejte , povzbuzujte

- důvěřujte svému dítěti, zvládne toho hodně, pokud dostane příležitost

- nebojte se, že vylije vodu, rozbije talíř, rozsype mouku…využijte takové situace k tomu, že není problém chybovat, nechejte je učit se zkušeností i za cenu malých škod a nezdarů

* Každý den si najděte chvilku na čtení. Můžete si z toho vytvořit krásný večerní rituál

* zapojte dítě do běžných činností a denních aktivit, které se týkají celého dne – doma, na zahradě, v dílně apod.

* hrajte s dětmi běžné a známé hry, které znáte i ze svého dětství (pexeso, Černý Petr, kvarteto, Dámu)

* dopřejte dítěti dostatek různorodého pohybu

* učte dítě dodržovat pravidla, (chování ,stolování)

„CHOVEJTE SE K DÍTĚTI S LASKAVOU DŮSLEDNOSTÍ“

Z. Matějček

Přikládáme zajímavé odkazy

Vzhledem k aktuální situaci nabízíme možnost bezplatného přístupu k interaktivní pracovní učebnici Zápis je tu až do 30. 4. 2021 – spustíte ji snadno zde. Publikace obsahuje základ, který by měl znát každý předškolák, a je pomocníkem v přípravě na blížící se zápis do 1. ročníku ZŠ.

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500001

https://edu.ceskatelevize.cz/kabinet/dil/220553115500002

https://www.youtube.com/watch?v=N9Lp4glcbTA

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66968&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66967&view=9641

https://digifolio.rvp.cz/artefact/file/download.php?file=66966&view=9641

Zde jsou odkazy na jednotlivá videa:

Úvodní video               www.youtube.com/watch?v=GRR6Efa-R1k&feature=youtu.be

Společné čtení            www.youtube.com/watch?v=rKs0KYvDybY&feature=youtu.be

Spolu na zahradě        www.youtube.com/watch?v=ePuUeCNij0Q&feature=youtu.be

Společné pečení          www.youtube.com/watch?v=ePuUeCNij0Q&feature=youtu.be