Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kuřátka: oddělení pro děti od 1,5 do 3 let

Do oddělení jeslí se přijímají děti od 1,5 do 3  let.  

Provozní doba :  6:30 - 15:30 hodin

 

SMĚRNICE KE STANOVENÍ ÚPLATY ZA POBYT V ODDĚLENÍ

        SE SPECIÁLNÍM REŽIMEM PRO DĚTI OD 1,5 DO 3 LET

                                                                                                           

Ředitelka Mateřské školy Uherský Brod, Obchodní 1639m 688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace ( dále jen mateřská škola) vydává tuto směrnici ke stanovení úplaty za pobyt v oddělení se speciálním režimem pro děti od 1,5 do 3 let.

 

Čl. 1

Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty v mateřské škole, v oddělení se speciálním režimem pro děti od 1,5 do 3 let( dále jen „úplata“) a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2

Plátci

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte navštěvující oddělení se speciálním režimem pro děti od 1,5 do 3 let.

 

 

Čl. 3

Výše úplaty

  1. Měsíční výše úplaty se stanovuje od 1.9.2019 na 2.000,- Kč
  2. Výše úplaty se stanovuje na dobu od 1.9.2019 do 30.6.2020

Čl. 4

Podmínky splatnosti úplaty

  1. Úplata za kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne daného kalendářního měsíce.
  2. Ředitelka může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
  3. Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem na určený bankovní účet mateřské školy.
  4. Ve výjimečných případech lze úplatu zaplatit v hotovosti u ředitelky MŠ.

Čl. 5

Seznámení plátců s výší úplaty

  1. Tato směrnice bude zveřejněna a umístěna na přístupném místě, kde se s ní mohou plátci seznámit.
  2. V případě přijetí dítěte k pobytu do oddělení se speciálním režimem pro děti od 1,5 do 3 let v průběhu školního roku bude plátce seznámen se zněním  této směrnice včetně dodatků ředitelkou mateřské školy.

 

 

Čl. 6

Přechodná a závěrečná ustanovení

  1. Veškeré změny či dodatky k této směrnici musí být učiněny písemnou formou.
  2. Tato směrnice nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou mateřské školy.

 

V Uherském Brodě dne  20. srpna 2019

 

Bc. Renata Nesázalová, ředitelka mateřské školy

 

 

 

 

 

       

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář