Jdi na obsah Jdi na menu
 


Projekty

  Výzva 80

Plakát -Výzva 80

Realizace projektu OPVVV
Číslo výzvy: 02_20_080
Název projektu: Výzva 80 v MŠ Uherský Brod, Obchodní
Registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017337
Rozpočet projektu: 457 203 Kč
Termín realizace: 1. 9. 2020 - 31. 8. 2022
Zvolené aktivity:
1. Školní asistent - personální podpora MŠ:
Cílem této aktivity je poskytnout dočasnou personální podporu - školního
asistenta mateřským školám. Aktivita umožňuje vyzkoušet a na určité období
poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp.
dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich
nástupu do základní školy.
2. Projektový den ve výuce (povinná aktivita):
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí
dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.
Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí dětí spadajících do jednoho z následujících tří témat:
polytechnické vzdělávání a/nebo environmentální vzdělávání a/nebo podpora
podnikavosti, kreativity a logického myšlení.
3. Projektový den mimo školu:
Cílem aktivity je rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a
vedení projektové výuky, která vede k rozvoji osobních a sociálních kompetencí
dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.
Projektová výuka bude probíhat v oblasti podpory společného vzdělávání a
rozvoje klíčových kompetencí dětí.

logo_eu.jpg

Od 1. února 2012 do 30.6.2014 realizovala naše mateřská škola grantový projekt v rámci globálního grantu  CZ.1.07/1.2.39/01.0011 Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání ve Zlínském kraji II, spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

Název projektu: "Pomoz mi, abych to dokázal sám."

Registrační číslo rojektu: CZ.1.07/1.2.39/01.0011

 

 

Mateřská škola vytvořila pracovní místo, které je podpořeno dotací z projektu ZNOVU DO PRÁCE II VE ZLÍNSKÉM KRAJI.

Projekt Znovu do práce II ve Zlínském kraji je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Projekt Znovu do práce II ve Zlínksém kraji, registrační číslo projektu CZ.1.04/2.1.00/70.00021, realizuje Úřad práce ČR, dodavatelem vzdělávacích aktivit je Centrum dalšího vzdělávání MARLIN, s.r.o.

 

Mateřský škola uspěla a realizuje projekt:


"PODPORA LOGOPEDICKÉ PREVENCE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍM
V ROCE 2014"