Jdi na obsah Jdi na menu
 


Provoz v nouzovém stavu

od 22. března 2021 do skončení nouzového stavu

Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště

Ředitelka Bc. Renata Nesázalová, tel. 731 969 431

Provozní doba pondělí-pátek od 6:00 do 16:30 hodin

Přihlášku pro dítě naleznete zde

Tiskopis pro potvrzení o zaměstnání Potvrzení zaměstnavatele 

 

Péče bude poskytována pouze pro děti, jejichž zákonní zástupci jsou:

 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • zaměstnanci obecní policie,
 • zaměstnanci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 • zaměstnanci Finanční správy České republiky,
 • příslušníky ozbrojených sil,
 • zaměstnanci Ministerstva vnitra, kteří vyřizují agendu pobytu cizinců,
 • pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení,
 • zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy,
 • zaměstnanci zařízení školního stravování,
 • zaměstnanci podílející se v rámci plnění svých pracovních úkolů na zajištění funkce prvku kritické infrastruktury,
 • zaměstnanci České pošty, s. p.,

a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy nebo školského zařízení.

Zákonní zástupci mohou své děti přihlásit k docházce na telefonním čísle, které je uvedeno u jména ředitelky mateřské školy.

Provozní doba mateřské školy je pondělí-pátek od 6:30 do 16:00 hodin, po dohodě s rodiči může být upravena.

 

Městský úřad Uherský Brod, Odbor školství, kultury a sportu

Markéta Gajdůšková v. r., vedoucí odboru

 

INFORMACE K OČR

V současné době již MŠ nevyplňuje formulář o uzavření MŠ.

Rodiče (zaměstnanci i OSVČ) vyplňují žádost na stránkách ČSSZ.

 

Odkaz na informace k OČR (pro zaměstnance) a formulář k vyplnění on-line:

 https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Rozkliknutí formuláře je v pravé horní části obrazovky.

Odkaz na informace k OČR (pro OSVČ) bude k dispozici ke konci měsíce března 2021.

 

Identifikační údaje školy:

Název školy: Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště

Sídlo školy: Obchodní 1639, 688 01 Uherský Brod

IČ:  709 919 28

Důvod uzavření školy: Nařízení vlády č. 200 ze dne 27.2.2021