Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO MŠ 2020-2021

 

OZNÁMENÍ 

Ředitelství Mateřské školy, Uherský Brod, Obchodní 1639, 

okres Uherské Hradiště 

   

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOL

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

 

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva

v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol

 Opatření k zápisům MŠMT

Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Možnosti podání žádosti o přijetí:

1.    Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Obchodní 1639 Uherský Brod ID datové   schránky   školy: nhkk229

2.       Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail).

3.       Poštou.

4.       V krajním případě dle konkrétní situace po předchozí telefonické domluvě s ředitelkou školy

         (+420 731 969 431) osobním podáním ve škole.

5.       Termín pro doručení přihlášek je stanoven

od 02. 05. 2020 nejpozději do 16. 05. 2020.

Součástí žádosti musí být:

1.       Prostá kopie rodného listu dítěte.

2.       Čestné prohlášení o očkování .Čestné prohlášení o očkování dítěte

3.       Prostá kopie očkovacího průkazu.

4.       Dokumentace ze školského poradenského zařízení- pro přijetí do logopedické třídy

NENAVŠTĚVUJTE OSOBNĚ PRAKTICKÉHO LÉKAŘE!!!

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.                           Očkovací kalendář

V případě, že již máte žádost od lékaře potvrzenou, stačí ji doručit společně s kopií rodného listu.

   

Přidělené registrační číslo žádosti Vám bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o přijetí dítěte po 16. květnu 2020. Pod tímto registračním číslem bude do 30ti dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručeny poštou s obálkou označenou červeným pruhem.

Bc.  Renata Nesázalová - ředitelka mateřské školy

Žádost o přijetí do mateřské školy 2020/21

Spádové obvody MŠ