Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS DO MŠ 2021-2022

        OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO MATEŘSKÝCH ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

MŠMT vydává v souvislosti s mimořádným opatřením vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19 tato opatření k organizaci zápisů do mateřských škol

 

MŠMT Opatření k zápisům do MŠ pro školní rok 2021.pdf

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 je ke stažení na webových stránkách školy www.msobchodni.estranky.cz  v sekci  Dokumenty MŠ nebo v níže uvedeném odkazu „žádost o přijetí "na konci této stránky.

Popřípadě je možné si žádost vyzvednout v mateřské škole.

 

Zápis se bude organizovat bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců v mateřské škole.

Možnosti podání žádosti o přijetí:

1.      Datovou schránkou na adresu datové schránky MŠ Obchodní 1639 Uherský Brod ID datové   schránky školy:  nhkk229

2.       Emailem s elektronickým podpisem (nestačí prostý mail).

3.       Poštou.

4.       Vhozením do schránky na budově MŠ ( telefonicky si ověřte doručení)

Termín pro doručení přihlášek je stanoven   od  3. 05. 2021 nejpozději do 7. 05. 2021.

Součástí žádosti musí být:

  1. Prostá kopie rodného listu dítěte.
  2. U cizinců – prostá kopie povolení k pobytu dítěte na území ČR delší než 90 dnů.

3.  Dokumentace ze školského poradenského zařízení- pro přijetí do logopedické třídy

  1. Vyplněná žádost musí být potvrzená dětským lékařem.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce musí zákonný zástupce doložit potvrzení lékaře, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci.

Očkovací kalendář

V případě, že již máte žádost od lékaře potvrzenou, stačí ji doručit společně s kopií rodného listu.

Přidělené registrační číslo žádosti Vám bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři žádosti o přijetí dítěte po po 7. květnu 2021. Pod tímto registračním číslem bude do 30ti dnů na našich webových stránkách zveřejněno rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022. Rozhodnutí o nepřijetí Vám budou doručeny poštou s obálkou označenou modrým pruhem.

Upozorňujeme rodiče, že od 01. 09. 2017 je zavedena povinnost předškolního vzdělávání – povinný poslední rok před nástupem do základní školy.

Ve školním roce 2021/2022 se tato povinnost vztahuje na děti, které k 31. 08. 2021 dovrší věku 5ti let.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit přímo na ředitelku školy +420 731 969 431

Žádost o přijetí do MŠ 2021/22

Spádové obvody MŠ

Oznámení o individuálním vzdělávání

Kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání