Jdi na obsah Jdi na menu
 


RODIČE POZOR!!!

V úterý 9. 6. v 9:30 hod. proběhne společné fotografování jednotlivých tříd. PŘIVEĎTE I DĚTI, KTERÉ ŠKOLKU V TÉTO DOBĚ NENAVŠTĚVUJÍ.

Těšíme se na Vás 

 

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Mateřská škola bude v provozu od pondělí 11.5.2020

od 6.00 do 16.30 hodin

ÚPLATA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ ZA MĚSÍC KVĚTEN JE STANOVENA na 285,-Kč

  Aktuální informace a pokyny k provozu - zde

 

Provoz mateřských škol v době letních prázdnin -zde

Dne 16.4.2020 na zasedání krizového štábu se jednalo o postupném otevírání mateřských škol v Uherském Brodě po ukončení nouzového stavu. Vedení města si přeje, abychom se zvýšenou opatrností začali pracovat na otevření  mateřských škol.

Představa je taková, že do MŠ by chodily pouze děti zaměstnaných rodičů a předškoláci. Ostatním dětem, dětem maminek na MD doporučujeme, aby ještě zůstaly doma.Třídy MŠ by mohly být zpočátku naplňovány do nižšího počtu  dětí. Prosíme rodiče o vyjádření požadavku,  zda v květnu máte zájem dítě umístit, či o tom neuvažujete.

Své požadavky nahlaste do 8.5.2020 - týká se také jeslí.

 

 

Vaše požadavky zasílejte na: email:msub@uhedu.cz

nebo formou SMS na  tel. číslo:      792  343 142

Mateřské školy se budou otevírat postupně v průběhu měsíce května.

 

Rozhodnutí o přerušení provozu mateřské školy

V souladu s doporučenám státních orgánů v souvislosti s přijetím mimořádného opatření v rámci nepříznivého vývoje epidemiologické situace ve výskuty onemocnění COVID-19, vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu v ČR a po projednání se zřizovatelem rozhodla ředitelka mateřské školu v souladu s §132 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (Školský zákon) o přerušení provozu mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola, Uherský Brod, Obchodní 1639, okres Uherské Hradiště.

Provoz bude přerušen vzhledem k výše uvedeným skutečnostem na základě jejich jednání s rodiči na dobu nezbytně nutnou od pondělí  6. dubna 2020 do odvolání, případně dle aktuálního rozhodnutí státních orgánů.

 

Rodiče mají možnost čerpat ošetřovné

( tiskopis Žádosti najdete v sekci Dokumenty)

 Vystavení OČR či vydání kopie evidenčního listu bude probíhat

dne 6.4.2020 od 9:00 do 14:30 hodin

dne 9.4.2020 od 9.00 do 14.30 hodin

dne 15.4.2020 od 9:00 do 14:30 hodin

dne 27.4.2020 od 9:00 do 14:30 hodin

(v této době si zákonní zástupci mohou vyzvednout Žádost o přijetí do MŠ na šk. rok 2020/2021)

PODROBNÉ INFORMACE K ZÁPISU DO MŠ NAJDETE V RUBRICE:

ZÁPIS DO MŠ 2020-2021

Po dobu uzavření mateřské školy se nehradí úplata za předškolní vzdělávání.

Pro umístění dětí pracovníků IZS a jiných potřebných profesí je jako náhradní určena tato mateřská škola:                

                          od   6. 4. - 17.4. 2020: MŠ Primátora Hájka 

                          od 19.4. -  24.4. 2020: MŠ Mariánské náměstí

                          od 27.4. -  15.5. 2020: MŠ Svatopluka Čecha

Jako přihláška poslouží kopie evidenčního listu, který je k vyzvednutí u ředitelky kmenové mateřské školy.

 

V Uherském Brodě dne 31. 03. 2020

Bc. Renata Nesázalová 

 

 

 

 

 

 

Na základě doporučení Krajské hygienické stanice se do odvolání s okamžitou platností ruší plavání dětí.

 

VZHLEDEM K NOUZOVÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACI JSOU VŠECHNY AKCE ZRUŠENY.

 

 

 

Informace a závazné pokyny
pro rodiče (zákonné zástupce) dětí navštěvujících
školská zařízení zřizovaná městem Uherský Brod
v souvislosti s prevencí šíření onemocnění COVID-19

V souladu s výzvou Krajské hygienické stanice Zlínského kraje vydané dne 5. 3. 2020 a z důvodu prevence a ochrany před potencionálním rozšířením onemocnění COVID-19 s okamžitou platností a účinností od pondělí 9. 3. 2020 vydávám tyto informace a závazné pokyny pro rodiče (zákonné zástupce) dětí navštěvujících školská zařízení zřizovaná městem Uherský Brod:

 

ZÁVAZNÉ POKYNY PRO RODIČE (ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE)

  1. U dítěte, které se v posledních 14 dnech vrátilo z rizikové oblasti – Itálie, Čínská lidová republika, Jižní Korea, Hong Kong, Irán, Japonsko, Singapur (ev. další dle aktuálních informací z veřejně dostupných zdrojů) ať již má či nemá příznaky onemocnění dýchacích cest, rodiče (zákonní zástupci):

  • zabezpečí dítěti domácí péči, dítě nebude vysláno do školského zařízení,

  • kontaktují Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje na tel. číslech 577 006 759, 724 221 953 nebo, viz také pokyny na www.mzcr.cz,

  • o situaci telefonicky informují školu, kde bude domluven režim domácí výuky – dítě bude z vyučování omluveno z epidemiologických důvodů.

Obdobně budou rodiče (zákonní zástupci) postupovat v případě, že dítě přišlo do kontaktu s osobou, která byla v rizikové oblasti v posledních 14 dnech.

  1. U dítěte, které vykazuje příznaky onemocnění dýchacích cest (horečka, kašel, dýchací obtíže, …) i v případě, že nepobývalo v zahraničí rodiče (zákonní zástupci):

  • zabezpečí dítěti domácí ošetřování, dítě nebude vysláno do školského zařízení,

  • telefonicky kontaktují svého dětského lékaře, pokud to povaha onemocnění vyžaduje,

  • o situaci telefonicky informují školu - dítě bude z vyučování omluveno z důvodu nemoci.

Děti, u kterých budou školou zjištěny příznaky respiračních onemocnění budou izolovány od ostatního kolektivu a rodiče (zákonní zástupci) budou vyzváni, aby se dítě neprodleně převzali do domácího ošetřování.

  1. Rodiče (zákonní zástupci) instruují děti ohledně dodržování zásad osobní hygieny v souladu s přiloženým informačním materiálem distribuovaným Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje.

V Uherském Brodě dne 6. března 2020

Ing. Jan Hrdý, místostarosta

 

 

 

VÝSKYT KORONAVIRU V ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sleduje aktuální situaci a je ve spojení s Ministerstvem zdravotnictví a příslušnými krajskými hygienickými stanicemi, kterým je připraveno poskytnout veškerou součinnost.

V důsledku výskytu koronaviru v České republice věnujeme maximální pozornost zvýšené desinfekci všech prostor mateřské školy. Prosíme rodiče o spolupráci při dodržování hygieny  (po příchodu je potřeba dětem umýt ruce mýdlem).

who-1-.png

Apelujeme zejména na rodiče, kteří se se svými dětmi vrátili z dovolené v některé z rizikových oblastí, aby v případě jakéhokoliv podezření kontaktovali telefonicky svého lékaře či lékařskou pohotovostní službu. Rovněž doporučujeme sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny, zvláště v oblasti prevence před nákazou

V platnosti jsou stále doporučení Ministerstva zdravotnictví České republiky:

Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví ČR žádá všechny občany, kteří se vrací z oblastí Emilia-Romagna, Lombardie, Piedmont a Veneto, aby po příjezdu ZŮSTALI DOMA a TELEFONICKY kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro své občany zřídila telefonní linky

                                  Infolinka:       724221953 a 577006 759

  které jsou k dispozici každý den od 7:00 do 19:00 hodin.

Nadále jsou v platnosti doporučení cestovatelům, kteří pobývali v těchto regionech, aby omezili v maximální možné míře kontakt s veřejností, sledovali svůj zdravotní stav po dobu 14 dnů od návratu z rizikových oblastí. V případě náhlého začátku alespoň jednoho z následujících příznaků: kašel, teplota, dušnost, zůstaňte doma a telefonicky kontaktujte svého lékaře, který bude organizovat další poskytování zdravotní péče ve spolupráci s příslušnou krajskou hygienickou stanicí

Děkujeme za spolupráci. 

 

 

 

 

 

NAŠE MATEŘSKÁ ŠKOLA SE ZAPOJILA DO PROJEKTU

"RODIČE VÍTÁNI"

                                 

 

Výsledek obrázku pro obrázek děti

 

 

 

 

 

 

 

Vážení rodiče,

kdo nemá čip k otvírání vstupních dveří, nahlaste paní učitelkám ve třídách za vratnou zálohu 150,-.

Vážení rodiče,

nyní se můžete dozvědět informace o školce i na našich FB stránkách

(pokud stránka nepůjde rozkliknout, zadejte do vyhledávače na fb "Mateřská škola Obchodní Uherský Brod")

https://www.facebook.com/Mateřská-škola-Obchodn%C3%AD-Uherský-Brod-392945627948157/?modal=admin_todo_tour

 

Telefonní čísla do tříd:

Ředitelna:    572 634 300

Jídelna:        572 805 591

tř. Sluníčka:  572 805 592      od 6:00 do 17:00

tř. Autíčka:    572 805 593      od 7:30 do 15:00

tř. Rybičky:   572 805 594      od 6:30 do 16:00

tř. Veverky:   572 805 595      od 7:00 do 16:00, 

tř. Žabičky:   572 805 596       od 6:30 do 15:45

tř. Motýlci:    572 805 597       od 6:30  do 16:00

tř. Berušky:  572 805 598       od 6:45 do 16:15, úterý 15:30

tř. Kuřátka:   572 805 599       od 6.30 do 16:00

 

 

Vážení rodiče,

k omlouvání dětí můžete využít nové telefonní číslo 792 343 142.

 

 

 

Kontakt:

ředitelka:  Bc. Renata Nesázalová

Mateřská škola,Obchodní 1639

688 01  Uherský Brod
telefon:  572 634 300

msub@uhedu.cz

 

Naše mateřská škola je příspěvkovou organizací.

Tvoří ji 6 tříd běžného typu a 1 třída je pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami - logopedická třída.  

<